''ÖNCE İNSAN , ÖNCE SAĞLIK''

Ürünlerimiz

İmalat Ürünlerimiz  | Satış Ürünlerimiz  | Bakım Onarım Ürünlerimiz  | Temsilci Ürünlerimiz  | Yedek Parça 
picture

SACEM HAYAT TEKMOLOJİLERİ

HYCLONE:

 • Hücre kültürüne yönelik klasik sıvı ortamlar
 • Hücre kültürüne yönelik klasik kuru toz ortamlar
 • Kök hücreye yönelik ortam, takviyeler, reaktifler ve hücreler
 • Besi ortamı takviyeleri
 • Reaktifler ve hücre ayırma ürünleri
 • Sıvılar, tamponlar ve tuzlar
 • Antibiyotikler ve seçim ajanları
 • Mikrotaşıyıcılar
 • Fetal Bovine Serum (FBS)
 • Bovine Calf Serum

PIERCE:

 • Protein Ekstraksiyonu
 • Protein ekstraksiyonu kitleri
 • Organel zenginleştirme kitleri
 • Organele özgü antikorlar
 • Proteaz ve fosfataz inhibitörleri
 • Deterjan ve kimyasallar
 • Afiniteye dayalı saflaştırma
 • Histidin işaretli protein saflaştırma
 • GST işaretli protein saflaştırma
 • Biotin bağlama ajanları
 • Çeşitli affinite kitleri ve ajanları
 • Kovalent immobilizasyon için ajanlar
 • Affiniteye dayalı saflaştırma için kolonlar ve spin cuplar
 • Diyaliz ve tuzdan arındırma
 • Protein yoğunlaştırıcıları
 • Diyaliz tüpleri, kasetleri ve ekipmanları
 • Tuzdan arındırma kolonları, kasetleri ve plateleri
 • İyon değiştirme kolonları
 • Tamponlar
 • Protein deneyleri
 • Toplam protein deney kitleri ve reaktifleri
 • Standartlar
 • Özel deney reaktifleri ve kitleri
 • Elektroforez ve boyama
 • Jeller, tamponlar ve reaktifler
 • Örnek hazırlama kitleri
 • Moleküler ağırlık markörleri
 • Toplam protein boyaları
 • Spesifik protein boyaları
 • Western Blotting, ELISA ve hücre görüntüleme
 • Algılama yöntemleri için ikincil problar, antikorlar
 • Western Blotting reaktifleri
 • ELISA reaktifleri ve sarfları
 • Immunohistokimyasal reaktifler
 • Nükleik asit işaretleme ve algılama reaktifleri
 • Protein etkileşimi
 • İmmunopresipitasyon  ve ko-immunopresipitasyon
 • Pull-down deney kitleri
 • Crosslinking ve label transfer
 • Çeşitli diğer protein etkileşim kitleri
 • Kütle Spektrometresi, HPLC ve GC ürünleri ve laboratuar malzemeleri
 • Protein işaretleme
 • Biotinleme reaktifleri ve kitleri
 • Floresan İşaretleme reaktifleri
 • Enzimler ve enzim işaretleme kitleri
 • İyotlama reaktifleri
 • Çapraz bağlama ve protein modifikasyonu
 • Çapraz bağlayıcılar
 • PEG, katkı ve bloke edici reaktifler
 • İndirgeme, denatürasyon ve ayırıcı ajanlar
 • Enzimatik ayırıcı ajanlar
 • Antikor üretme ve saflaştırma ürünleri
 • Adjuvantlar ve taşıyıcı proteinler
 • Antikor izotipleme ve deney kitleri
 • Antikor saflaştırma ürünleri
 • Antikor parçalama ürünleri
 • Antikor işaretleme ile ilgili ürünler
 • Antikorlar
 • Hedefe özgü deney kitleri ve reaktifleri
 • Yüksek içerikli tarama reaktif kitleri
 • Çoklu ELISA arrays
 • Cam slayt mikroarrays
 • ELISA, ELISPOT ve diğer plate deney kitleri
 • Birincil antikorlar
 • Rekombinant proteinler, standartlar ve aktarma reaktifleri

CONDA:

 • Mikrobiyolojik kuru toz besiyerleri
 • Mikrobiyolojik besiyerleri takviyeleri ve katkıları
 • Moleküler biyolojide kullanılan çeşitli özellikteki agarozlar
 • Agarlar
 • Peptonlar
 • Karbonhidratlar

MOBIO:

 • DNA izolasyon kitleri
 • Topraktan
 • Mikrobiyal
 • Biofilmden
 • Gıdadan mikrobiyal DNA
 • Sudan
 • Fekal
 • Bitkiden
 • Hücre ve dokudan
 • FFPE dokudan
 • Kandan
 • Adli örneklerden
 • Plazmitten
 • Endotoksinsiz plazmit DNA izolasyonu
 • DNA clean-up (temizleme) kitleri
 • PCR clean-up kit
 • Jelden clean-up kit
 • Agarozdan veya reaksiyon ortamından DNA saflaştırma kiti
 • RNA izolasyon kitleri
 • Stabilize kandan
 • Kandan
 • Bitkiden
 • Dokudan ve hücreden
 • Sudan
 • Topraktan
 • Mikrobiyal
 • Biofilmden

New England Biolabs:

 • Kesim enzimleri
 • DNA ladders
 • Gel loading dye (6X)
 • Crimson taq polymerase
 • Antikor ( Cell signaling)

ANASPEC:

 • Çeşitli amaçlara özgü ve çeşitli özellikte peptidler
 • ELISA ve çeşitli assay kitleri
 • Antikorlar
 • Amino asitler

HOEFER:

 • Elektroforez sistemleri
 • Protein elektroforezi
 • Nükleik asit elektroforezi
 • Güç kaynakları
 • Blotlama sistemleri
 • Görüntüleme sistemleri
 • Elektroforez için spin kolonlar

BIOHIT:

 • Mekanik tek kanallı ve çok kanallı pipetler
 • Mekanik tek kanallı sabit hacim pipetler
 • Elektronik tek kanallı ve çok kanallı pipetler
 • Dispenserlar
 • Dijital büretler
 • Pipetleme kontrolörleri
 • Pipet uçları ve pipet aksesuarları

SARSTEDT:

 • Hücre kültürüne yönelik sarf malzemeler
 • Falkon tüpler
 • Petriler
 • Flasklar
 • Filtreler
 • Hücre kazıyıcılar
 • 6-24-96 well plateler
 • Serolojik pipetler

BIOPLASTICS:

 • PCR plateleri
 • PCR ve mikrosantrifüj tüpleri
 • PCR ve çalışma rakları

FL MEDICAL:

 • Ependorf tüpler
 • Pipet uçları

RAYBIOTECH:

 • Cytokine Antibody Array
 • Quantitative Antibody Array
 • Apoptosis Array
 • Phosphorylation Antibody Array
 • Label-Based Antibody Array
 • Enzyme Immunoassay (EIA) Based Kit
 • Protein Array
 • ELISA kit
 • Antibody
 • Cell-based ELISA Kit
 • Phosphorylation ELISA kit
 • Protein Products
 • Peptide & Peptide Synthesis
 • Tissue Microarray

THERMO FISHER SCIENTIFIC:

 • Bazı laboratuar cihazları
 • Kimyasallar ( fisher chemicals, fisher bioreagents)

 

Ürünlerimiz

-İSO 9001 : 2008 KALİTE SERTİFİKASI -2

-İSO 9001 : 2008 KALİTE SERTİFİKASI

-iklimsan

-BAKIM ONARIM HİZMETLERİMİZ

-SACEM HAYAT TEKMOLOJİLERİ

İletişim

Telefon :0312 311 59 95
E posta:info@iklimsan.com.tr
Adres

Çankırı caddesi Yıba çarşısı

45/160 Ulus ANKARA